Is jouw kind bijna 18 jaar? Dan is het tijd om je te verdiepen in bewindvoering en mentorschap. Als iemand van 18 jaar of ouder niet goed kan zorgen voor zijn/haar geld- en persoonlijke zaken, kunnen ouders via een rechter het bewind en mentorschap aanvragen.

Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken niet goed kunnen regelen. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Als de kantonrechter de bewindvoerder heeft benoemd, dan wordt dit vastgelegd in een beschikking (een schriftelijke uitspraak). Het bewind start op de dag nadat de rechtbank de beschikking heeft verstuurd. Op die dag begint de taak van de bewindvoerder.

Mentorschap

Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn/haar persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan een mentor (of twee mentoren) aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

Het is mogelijk om de aanvraag over bewindvoering en mentorschap te combineren. Aan de aanvraag zijn griffiekosten verbonden.

Start de aanvraag tijdig, zodat het geregeld is vóórdat het kind 18 jaar is!