PGB, WMO, WLZ? Mooie afkortingen allemaal, maar wat is het en hoe vraag je het aan? Hieronder enkele links die je kunnen helpen wijs te worden uit regelingen in Nederland. Let op: in elke gemeente gaat het net weer iets anders, en maak je borst maar nat voor het papierwerk en heb geduld. Maar het is zeer zeker de moeite waard om je hierin te verdiepen en de aanvragen op te starten.

Dubbele kinderbijslag

Een kind met een syndroom zoals PTLS heeft meestal meer zorg nodig. Denk aan de benodigde therapieën of medische zorg. Voor een thuiswonend kind dat meer zorg nodig heeft, kan dubbele kinderbijslag worden aangevraagd, als hij/zij 3 jaar of ouder is (maar nog geen 18 jaar). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) – die dit uitkeert – raadpleegt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om hierin advies te geven. De kinderbijslag is belastingvrij en er zijn geen inkomensgrenzen.
Meer info over het aanvragen, lees je hier

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Een Persoonsgebonden budget (PGB) kan worden aangevraagd voor mensen die meer zorg nodig hebben, zoals mensen met een (verstandelijke) beperking of handicap. Met een PGB beschik je over een bedrag waarmee zorg kan worden ingekocht bij een zorgverlener (de persoon die iemand helpt en verzorgt, evt. in dienst van een zorginstelling).
Er zijn 4 soorten PGB:

  • een PGB vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
  • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
  • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis

Met behulp van een indicatie wordt vastgesteld welk PGB nodig is.
Meer over de aanvraag van een PGB, lees je hier.

Hulp nodig bij de aanvragen?
Instanties met meer informatie en/of die je kunnen adviseren bij de diverse aanvragen:

Stichting MEE – coöperatieve vereniging van 20 regionale organisaties voor een inclusieve samenleving
Per Saldo – landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)
Naar Keuze – belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben

Bron: zorgwijzer.nl